سبد خرید

شامل 60-80 عدد زنبور مخملی (Bumblebees) از گونه B. terrestris

شامل 60-80 عدد زنبور مخملی (Bumblebees) از گونه Bombus terrestris Linnaeus, 1758 دارای تمام مراحل رشدی زنبور (از مرحله تخم تا حشرات کامل). این کلنی پس از استقرار در گلخانه افزایش جمعیت یافته و گاهی تا 200 عدد زنبور نیز می‌رسد.

dam 6