سبد خرید

معرفی شرکت دانش بنیان «زیست گرده افشان دنا»

ادامه
شرکت «زیست گرده‌افشان دنا» به «شماره ثبت 7046» در زمینه تولید انبوه زنبورهای گرده‌افشان فعالیت می‌نماید. همچنین خدمات مشاوره‌ای در زمینه گرده‌افشانی درگلخانه‌ها، باغات، محصولات زراعی و مراتع دیگر خدمات قابل ارایه در این شرکت می‌باشد. «بخش پژوهش و نوآوریResearch & Innovation » این شرکت توانایی شناسایی بسیاری از زنبورهای گرده‌افشان ایران در سطوح مختلف خانواده، جنس، زیرجنس و گونه را داراست. شرکت دانش بنیان «زیست گرده‌افشان دنا» بر پایه دانش، تجربه، احساس نیاز و در عین حال توانایی کشور در بخش علوم گرده‌افشانی استوار است.

فروش ویژه

سکوی نگهدارنده کلنی
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کندوی ویکان (Vikan)
کندوی ویکان (Vikan)
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کندوی ورک (Verk)
کندوی ورک (Verk)
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کندوی دماوند (Damavand)
کندوی دماوند (Damavand)
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کندوی دونا (Duna)
کندوی دونا (Duna)
۵۰,۰۰۰ تومان
محلول غذایی شکروشک (Shekarushk)
محلول غذایی شکروشک (Shekarushk)

جدیدترین محصولات

 • سکوی نگهدارنده کلنی
  سکوی نگهدارنده کلنی
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ناموجود
 • کندوی ویکان (Vikan)
  کندوی ویکان (Vikan)
  ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ناموجود
 • کندوی ورک (Verk)
  کندوی ورک (Verk)
  ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ناموجود
 • کندوی دماوند (Damavand)
  کندوی دماوند (Damavand)
  ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ناموجود
 • کندوی دونا (Duna)
  کندوی دونا (Duna)
  ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ناموجود
 • محلول غذایی شکروشک (Shekarushk)
  محلول غذایی شکروشک (Shekarushk)
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  ناموجود

انواع محصولات و زنبورها

b43
 • سکوی نگهدارنده کلنی
  سکوی نگهدارنده کلنی
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ناموجود
 • کندوی ویکان (Vikan)
  کندوی ویکان (Vikan)
  ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ناموجود
 • کندوی ورک (Verk)
  کندوی ورک (Verk)
  ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ناموجود
 • کندوی دماوند (Damavand)
  کندوی دماوند (Damavand)
  ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ناموجود
 • کندوی دونا (Duna)
  کندوی دونا (Duna)
  ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ناموجود
 • محلول غذایی شکروشک (Shekarushk)
  محلول غذایی شکروشک (Shekarushk)
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  ناموجود

پرفروش ترین محصولات