سبد خرید

از آغاز این راه سال‌های زیادی می‌گذرد. رویای پرورش زنبورهای مخملی (Bumblebees) در ایران، کشور عزیز ما، امروز به حقیقت پیوسته است. کلنی‌های که در جلوی دیدگان ما در حال رشدند، نوید آینده بسیار خوبی برای رونق شگفت‌انگیز درعرصه‌های مختلف علمی، پژوهشی و کسب و کار در میدان بزرگ تولید کشاورزی به ویژه در گلخانهها و باغات ماست. سپاس پروردگار متعال را که توفیق و سعادت این کار را نصیب ما و گروه پرتلاش شرکت زیست گرده‌افشان دنا نمود. با وجود همه مشکلات که امری طبیعی در پیش روی هر کار تولیدی و اجرایی است، این طرح به پیش رفت و امروزه ما در جایی ایستاده‌ایم که تنها شرکت تولید کننده‌ی زنبورهای مخملی (Bumblebees) در ایران و خاورمیانه هستیم.

هم اکنون این شرکت مجری طرح ملی کلان فناوری با عنوان تولید زنبورهای مخملی (Bumblebeesگرده افشان خانه و باغات می‌باشد و تحت حمایت صندوق مالی زیست فناوری معاونت ریاست جمهوری است.