سبد خرید
شرکت زیست گرده افشان دنا/معرفی محصولات/محلول غذایی شکروشک (Shekarushk)

محلول غذایی استریل برای تغذیه و نگهداری کلنی

محلول غذایی استریل برای تغذیه و نگهداری کلنی حداقل به مدت 80 روز، به ویژه در محصولات گلخانه‌ای دارای شهد پایین مانند گوجه فرنگی.

dam 1