سبد خرید

شامل 20-30 عدد زنبور مخملی (Bumblebees) نر از گونه .B. lucorum L

شامل 20-30 عدد زنبور مخملی (Bumblebees) نر از گونه .B. lucorum L که می‌تواند در تولید بذر و مطالعات اصلاحی مورد استفاده قرار گیرد.

dam 3